МАКОХЕМ ГЛАНЦ

КРЕИРАЈТЕ СВОЈ БРЕНД

Создадете ваш бренд со наша помош

Од сега Макохем Гланц ја нуди својата помош, искуство и знаење за изработка на ваш сопствен бренд за средства за чистење во домаќинството.

 

ОЕМ/ODM компанија

OEM компанија е одговорна за дизајнирање и градење производ според нивните сопствени спецификации, а потои и продажба на производот на друга компанија или фирма, која е одговорна за нејзината дисртибуција.

ODM компанија или фирма е одговорна за дизајнирање и градење на производ според спецификации на друга компанија

ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

тел.  078 255 581

емаил. makohem2015@gmail.com

 

This website is created and hosted by Website.com's Site Builder.